Každý tým je silný jen tak, jako jeho nejslabší článek. Proto cvičíme a zdokonalujeme se, aby u nás nebylo slabých článků. Řikáme si D R A Č Í C I 


     JSOU PŘIDÁNY NOVÉ ČLÁNKY 

Odborky 18.-19.5.

14. května 2014 v 13:57 | FM |  Soutěže
Dne 18.-19.5.2013 jsme odjížděli od trhovokamenické hasičárny na jarní kolo soutěže PLAMEN. Na soutěži nebylo moc účastníků, ale snažit se musel každý. Po projití trati a přípravě na závod rozhodčí vystřelil slepou nábojnici a bylo odstartováno. Naše družstvo starších bylo na trati a všichni běželi z plných sil, zapojovali hadice, proudnice, vázali uzle, krčili se v látkovém tunelu, přeskakovali bariéru a mnoho dalších aktivit. Po ukončení závodu nám v cíli řekli, co jsme udělali za chyby, v čem bychom se měli zlepšit, ale taky nás pochválili. Všichni se šli občerstvit napít a potom se už čekalo na výsledky. Skončili jsme 14. s 89 body. Po návratu domů už každý líčil své zážitky z celého dne.
 

Historie

29. dubna 2014 v 14:38 | FM |  Historie SDH Trhová Kamenice
HISTORIE
Když před 133 ti lety naši dědové a pradědové sbor zakládali, byla zde již určitá společenská nutnost, nebo objednávka, vedoucí k ochraně společenského i soukromého majetku. I přes jejich skromné vybavení a tím i omezenou možnost zásahu , začali svou činností stavět základy naší hasičské tradice. Tato tradice se vyvíjela a vyvíjí dodnes, což můžeme pozorovat nejen na vývoji techniky, ale i na tom , že hasiči měli a mají i dnes uznávané společenské postavení.
V Trhové Kamenici žilo koncem 19. Století ve 114 domech asi 1014 obyvatel. Dne 2. Červen-ce 1876 zde byl zřízen v souladu s tehdejším policejním úřadem Sbor dobrovolných hasičů. Této pamětihodné události předcházelo provolání zdejšího obecního úřadu a konečně svolání valné hromady. Zúčasnilo se početné obyvatelstvo v čele se starostou obce Hynkem Pejchou, knězem Janem Chválou, Řídícím učitelem Václavem Macháčkem a radním Janem Žákem. Nově vzniklý sbor dobrovolných hasičů měl na počátku i s prozatímním výborem celkem 53 členů. S konečnou platností byly stanovy trhovokamenického sboru tehdejšími úřady po delších průtazích konečně schváleny a 3. Prosince toho roku přišly z Chrudimského hejtmanství potvrzeny J .

Nejvyšší počet členů zaznamenal sbor v letech 1924, kdy dosahoval čísla 93, z toho bylo 9 členů čestných, 53 přispívajících a 31 činných. Ke dni 1.1. 2009 má náš sbor 65 členů a zahrnuje členy původních sborů z Hluboké, Rohozné, Zubří a Kameniček. Máme také kompletní zásahovou jednotku, která je pod označením JPO 3 zařazena do integrovaného záchranného systému okresu Chrudim. Naši předkové dali hasičství také punc preciznosti a jistoty pro občany, kteří věděli, že v případě potřeby a nouze je v Trhové Kamenici někdo, kdo svým nasazením pomůže k jejich ochraně.
Činnost hasičů v Trhové Kamenici není ale jen činností záchrannou. Z našich sborů se staly po jejich založení i spolky, které podporovaly kulturu a spojovaly občany. Hasičské plesy s dlouholetou tradicí vždy patřily k významným společenským událostem na naší vesnici. Hasičské soutěže, taneční zábavy a různé výriční oslavy přitahovaly a přitahují zájem veřejnosti.
Např jak se píše v pamětní knize:
"Rok 1880 v Trhové Kamenici se vyznačuje rozvětem kulturní a spolkové činnosti.Sbor dobrovolných hasiču nachází značnou oporu v nově založené vzdělávací besedě Neruda, která se rázem stává centrem osvěty"
Vzdělávací beseda podporovala hasiče i po stránce finanční. Sboru zapůjčovala též taneční sál hostince U knížete,kde se konaly první hasičské plesy.
Můžeme se pochlubit, že naším členem byl i známý spisovatel Karel Václav Rais, který byl po několik let horlivě činný ve výboru našeho sboru.Přispěl nemalou měrou i k zakoupení a vytvoření našeho praporu a složil v té době i slova Hymny hasičské, která byla zveřejněna i v časopise Český hasič.

Kalendář soutěží 2014

29. dubna 2014 v 14:27 | FM |  Soutěže
Zde přikládám odkaz na seznam soutěží v roce 2014 http://oshchrudim.wz.cz/kale2014.xls
 


Hasičská beseda

29. dubna 2014 v 14:12 | FM |  Mimosportovní aktivity
V pondělí 28.4.2014 se uskutečnila hasičská beseda ve školce a ve škole. Každý člen mladých hasičů co se chtěl zúčastnit besedy si měl za úkol obstarat něco na téma Mladí hasiči. Všichni až na výjimku tento úkol splnili. Nejprve se hasičským autem Volkswagen Caravelle zajelo do školky, kde se shromáždily děti z obou dvou tříd a poslouchaly výklad hasičů. Když se ve školce skončilo, naložily se věci do auta a popojelo se do školy, kde se celý druhý stupeň (6., 7., 8. a 9. Třída) sešlel v počítačové učebně. Po ukončení výkladu přišla záludná otázka: "Co je to CTIF?´´ Na to jsme neměli nikdo připravenou odpověď. Teď už to ale víme. CTIF je zkratka pro Committe Technikal International for the prevention and extinguishing of Fire neboli Doporučené mezinárodní techniky pro prevenci a hašení požárů. Beseda se divákům líbila.

Školní rok 2013/14

26. dubna 2014 v 20:00 | FM |  Tréninky
Tréninky mladých hasičů SDH Trhová Kamenice se po domluvě členů kroužku konají každé úterý od 17:00 do 18:00 hodin pod vedením Honzy Dostála ml. a Petry Makovské.

Skuteč 2014

26. dubna 2014 v 19:11 | FM |  Soutěže

Ve čtvrtek 26.4.2014 jsme se zúčastnili první letošní hasičské soutěže, která se konala ve Skutči. Nahlášený odjezd z Trhové Kamenice byl v 7:00h. Jeli jsme v sestavě: Radek Rulík, Josef Janotka, Filip Menc, Michal Pavliš, Adam Kacer, Kryštof Kacer, Petra Hovorková, Mikuláš Novák, Petra Makovská a Jan Dostál ml. Po dojezdu do Skutče jsme si vyndali z kufru hasičského auta potřebné věci a šli jsme nahoru, kde se závodilo. Bylo po dešti a tráva byla mokrá jen o něco méně než minulý rok. Závod začal přibližně v 9:50h. Závodilo se ve dvou disciplínách a to: požární útok a štafeta dvojic. Jako první se běžela štafeta dvojic, po skončení byla 10 minutová přestávka a vzápětí se běžel požární útok. Sice jsme skončili 11. ze 12, ale zapamatovali jsme si svoje chyby, abychom je už neopakovali. Cestou domů nám Honza zastavil v Hlinsku u hasičské zbrojnice, kde nám hlinečtí hasiči ukázali své vybavení, které používají. Po prohlídce hasičárny jsme se rozloučili a jeli do Kamenice. Do Kamenice jsme dojeli v 15:10h, vyložili věci, co s námi byly ve Skutči a rozešli jsme se domů. Bylo to zase jedno pěkně strávené dopoledne.

Skuteč 2013

22. června 2013 v 22:30 | rm |  Soutěže

Skuteč

První závody v tomto roce byly pro naše Mladé hasiče ve Skutči 20.dubna.
Počasí se nám moc nevydařilo. Bylo po dešti, všechno dost promočené a ještě k tomu zima. Soutěž probíha ve dvou disciplínách. Požární útok a štafety dvojic. Celkové místo našeho družstva bylo nakonec 13. Sice nic moc, ale úplně poslední jsme taky nebyli.
Družstvo jsme složili mladší, starší dohromady. Ale hlvaní bylo, že si to aspoň zkusili a soutěže se zúčastnili.

Odborky 2013

22. června 2013 v 22:17 | rm |  Soutěže

Odborky 2013

Po úspěšně zvládnutých odborkách ze dne 16.3., odkud jsme odjeli s jední preventistou juniorem - Filip Menc, jedním strojníkem - Radek Rulík a třemi preventisty - Pepa Janotka, David Škvrňák a Péťa Hovorková, jsme se cestou domů ještě stavili na malém výletě.
Zajeli jsme si na rozhlednu Bojka, která je blízko u Nasavrk. Pěkný pohled do kraje a dobrá nálada přispěla i k "blbému" nápadu, kterého se však dva hasiči chytili a uskutečnili. Závodili jsme, kdo bude dříve v Nasavrkáchna náměstí. Jenže jsme jim autem chtěli dojet co nejblíže naproti, tak jsme zastavilina konci ztezky, pokteré měli oba dorazit. Jenže nedorazili a začala akce nahánění se po okolí.
Naštěstí jsme se nakonec našli a dopravili se v pořádku domů.
Heslo pro příště : "Drž jazyk za zuby!"

Termín odborek

19. února 2013 v 19:50 | LM |  Soutěže
Náš termín odborek je 16.3.2013 v Tuněchodech. Začátek je v 9:00 hod. v sokolovně.

Odborky

17. února 2013 v 16:04 | rm |  Soutěže

Zkoušky odborností

Zdravím všechny své malé hasiče.
Píši slíbené termíny a místa konaní odborek a odkazy na studijní materiály.
23. 2. Skuteč - hasičárna
2. 3. Slatiňany - hasičárna
16. 3. Tuněchody - sokolovna
30. 3. Heřmanův Městec - hasičárna

Na tréninku domluvíme termín. Poslední se už prý plní.

Kam dál